DJI EV

首頁  ►  DJI EV

DJI大疆的多角化產品發展 – 野心延伸至EV電動車

大疆發佈,將與車廠五菱合作,在2023年推出在小型電動車寶駿 KiWi EV 新款,在大疆版中將加入DJI 大疆自身製造的靈犀智能駕駛系統,而這將會是首款量產車配備 DJI 的智能駕駛系統。

By | 2022-11-02T19:46:02+08:00 October 7th, 2022|DJI EV, DJI KIWI Car, EV電動車, 人工智慧, 產業新聞|0 Comments